Ważne drogowe inwestycje w gminie Krzyżanów. „Droga zdecydowanie wymagała przebudowy”

- poniżej dalsza część artykułu -

W ostatnim czasie w gminie Krzyżanów wykonano ważne drogowe inwestycje.

- poniżej dalsza część artykułu -

Gmina Krzyżanów wykonywała między innymi przebudowę drogi powiatowej Nr 2112E Bedlno – Młogoszyn – Ktery na odcinku od granicy Gminy Bedlno do Wiaduktu autostrady A1- 2,512 km. Koszt inwestycji wyniósł 1 797 004,07 zł, wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Gostynin.

- poniżej dalsza część artykułu -

„Droga zdecydowanie wymagała przebudowy. Serdecznie dziękujemy PRD Gostynin za wykonanie inwestycji” – mówi wójt gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski.

W czasie przebudowy wykonano jezdnie o szerokości 5,00 m oraz pobocza 2×0,75 m.

- poniżej dalsza część artykułu -

„W tym roku Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski na zlecenie Powiatu Kutnowskiego wykonała roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2112E Bedlno Młogoszyn – Ktery na odcinku Szewce Owsiane – Morele (długość – 564 m). Zakres robót polegał na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno–asfaltową o szerokości 5,0 m oraz profilowaniu i uzupełnieniu poboczy o szer. 2×0,75 m” – mówi Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Łączna wartość tej inwestycji wynosi 158 816,56 zł.

(Starostwo Powiatowe w Kutnie)
reklama

Ostatnio dodane:

reklama

reklama