reklama
reklama

Wielka hojność kutnian. Podczas kwesty udało się zebrać…

Po raz szesnasty Cmentarzu Parafialnym w Kutnie odbyła się kwesta na rzecz ratowania starych zabytkowych grobów zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kwesta prowadzona była przez dwa dni – 1 i 2 listopada 2018 r.

- R E K L A M A -

Mieszkańcy Kutna i okolic oraz odwiedzający Cmentarz Parafialny w Kutnie przez dwa dni kwesty do puszek wrzucili łącznie 13002 (trzynaście tysięcy, dwa złote).

– Dziękujemy za wsparcie kwesty wszystkim mieszkańcom naszego miasta i powiatu oraz osobom, które gościły na naszym cmentarzu. To dzięki Wam kutnowska nekropolia odzyskuje blask! Dziękujemy wszystkim kwestarzom, którzy społecznie pracowali na rzecz ocalenia dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny” – komentuje zarząd TPZK.

- R E K L A M A -

W kweście udział wzięli między innymi Przemysław Błaszczyk – senator RP, Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Tomasza Rzymkowskiego – Marcin Motylewski, Krzysztof Debich – Starosta Powiatu Kutnowskiego, Grzegorz Chojnacki – przewodniczący Rady Miasta Kutno, Zbigniew Burzyński – prezydent Miasta Kutno, Jacek Boczkaja – z–ca prezydenta, Zbigniew Wdowiak – z–ca prezydenta, harcerze Hufca Kutno im. hm Aleksandra Kamińskiego Związku Harcerstwa Polskiego, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczniowie II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie ; uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Kutnie, członkowie TPZK.

TPZK pragnie również podziękować wszystkim, którzy wsparli duchowo i organizacyjnie XVI kwestę na kutnowskim cmentarzu.

- R E K L A M A -

– Dziękujemy kutnowskim księżom za pomoc – rozpropagowanie naszego apelu w sprawie kwesty wśród kutnowskiej społeczności. Osobne podziękowania kierujemy pod adresem kutnowskich mediów – dziękujemy prasie, radiu, telewizji i portalom internetowym za szeroką popularyzację naszych przygotowań do kwesty i relacjonowanie jej przebiegu. To dzięki Wam następne chylące się ku upadkowi nagrobki odzyskają swą dawną świetność. Myślę, że każdy z Was, kto przyczynił się do tego dzieła, może być z siebie dumny! Dzięki Waszej hojności rozpoczniemy prace restauracyjne przy kaplicy Oyrzanowskich – dodaje zarząd TPZK.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: