reklama

Zgłoś się do konkursu Lew Kutnowski!

Konkurs LEW KUTNOWSKI jest organizowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego już po raz trzeci. Ma on na celu promocję nowoczesnego rolnictwa, tj. gospodarstw i firm z terenu powiatu kutnowskiego.

Daje możliwość zaprezentowania ludzi, którzy dzięki pomysłowości, pracy i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w regionie.

- R E K L A M A -

Kapituła Konkursowa oceniając kandydatów kładzie duży nacisk na wykorzystywane w działalności rozwiązania proekologiczne, przedsięwzięcia innowacyjne, korzystanie z lokalnego potencjału oraz ochronę środowiska.

Premiowane są wprowadzanie nowych technologii i rozwiązania służące ochronie środowiska oraz bezpieczeństwu pracy.

- R E K L A M A -

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: